Serviam +
PRIVACY OP HET WERK : WAAR LIGT DE GRENS ?
pdf
Mag een werkgever een GPS-systeem installeren in de bedrijfswagens ? Mag de werkgever snuffelen in de mailbox van zijn personeel ? Kan het misbruik van het internet op het werk gecontroleerd worden ?

 

Dit zijn allemaal gedragingen die op één of andere manier in conflict kunnen komen met het recht van de werknemer op eerbiediging van zijn privéleven.

 

In deze ophefmakende materie is er één rode draad terug te vinden : het privéleven van de werknemer houdt niet meer op aan de deur van het bedrijf. De privésfeer en de professionele sfeer zijn inlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is het toezicht door de werkgever over de handelingen en de daden van zijn werkgever gereglementeerd door een aantal  cao’s van de Nationale Arbeidsraad (oa. cao 68, 81, 89 ,100 terug te vinden op de www.nar.be). Verwacht daarvan echter geen ultieme oplossing voor al je pragende vragen.  Deze CAO’s zijn de leidraad aan de hand waarvan je binnen je bedrijf een beleid kunt uitstippelen om ongepast gedrag te regelen en aan te pakken.

 

De verbreking van de arbeidsovereenkomst heeft tot nu toe de meeste inkt doen vloeien. Mag een werkgever een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens feiten die verband houden met het privéleven van de werknemer op de werkplaats of daarbuiten ?

 

Onlangs is een werknemer ontslagen omdat hij op zijn facebook pagina zijn werkgever een vervelende vent noemde. Dergelijke uitlatingen kunnen een reden voor ontslag zijn.  Ook een onrechtmatig gebruik van internet en e-mail voor privé doeleinden kunnen een ontslagreden zijn, zelfs wegens dringende reden. Uiteraard moet men nagaan wat de ernst van de inbreuk is.   

 

Wat met de toelaatbaarheid van het door de werkgever verzamelde bewijs in strijd met het privéleven van de werknemer ? Aanvankelijk stelde de rechtspraak dat dergelijk verkregen bewijs niet kon worden gebruikt om een dringende reden te bewijzen. Er kwam echter een ommekeer in de rechtspraak.  Het bewijs dat in strijd met het privéleven werd verzameld kan in overweging worden genomen door de rechter indien de begane onregelmatigheid het recht op een eerlijk proces niet in gedrang brengt, de betrouwbaarheid van het bewijs niet aantast en geen op straf van nietigheid voorgeschreven formaliteit miskent.

 

Met betrekking tot het begrip privéleven houdt de rechtspraak er eerder een pragmatische benadering op na en vinden zij dit geen excuus om een onrechtmatig gedrag te verhullen.

 

Als je het aan ons vraagt is de meest correcte manier om ongepast gedrag van een werknemer te bestraffen het geven van een formele waarschuwing.  Als het gedrag nog niet aangepast is kan een ontslag volgen. Of het ontslag omdringende  reden kan gegeven worden is zal, gelet op de ernst van de inbreuk, de rechter beoordelen. Feit is dat een werknemer die occasioneel een privé e-mail verstuurt waarin enkel inschuldige zaken in vervat zijn, geen aanleiding zullen geven tot een ontslag om dringende reden.