Serviam +
NOGMAALS EEN VERLENGING VAN BEPAALDE CRISISMAATREGELEN
pdf
 

De gekende crisismaatregelen, namelijk de crisispremie en de tijdelijke werkloosheid voor bedienden, die tot 31 maart van dit jaar liepen zijn verlengd tot 31 mei 2011.
Dit was de laatste maal dat de deze crisismaatregelen op basis van een Koninklijk Besluit, na overleg in de Ministerraad en na unaniem advies van de Nationale Arbeidsraad, verlengd konden worden.
Deze verlenging gebeurde in afwachting van de stemming van het wetsontwerp waarin deze twee crisismaatregelen voor onbepaalde duur worden vastgelegd. Dit wetsontwerp zou in een eerste fase de maatregelen verlengen tot 31 december 2011, nadien krijgen een aangepaste crisispremie en economische werkloosheid voor bedienden een definitief karakter. De crisispremie zal dan ook voortleven onder de naam ‘begeleidingspremie’.
 

Bron: KB 28 maart 2011 Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de hoofdstukken I en II van Titel I van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord.