Serviam +
SOCIALE VERKIEZINGEN 2016
pdf
Geachte werkgever,

De sociale verkiezingen 2016 gaan door tussen 9 en 22 mei 2016. Er worden verkiezingen ingericht in elke onderneming die gewoonlijk gemiddeld 50 (comité voor preventie en bescherming op het werk) of 100 (ondernemingsraad) werknemers tewerkstelt in 2015.

Deze drempels worden als volgt geteld:        

  • De vaste werknemers, dit zijn de werknemers die in 2015 met een arbeidsovereenkomst of met een leerovereenkomst in de onderneming werken, met uitzondering van de werknemers met een vervangingsovereenkomst ;
  • de uitzendwerknemers die door de onderneming werden aangetrokken in het vierde kwartaal 2015, met uitsluiting van die welke werknemers vervangen waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst.

Elke vaste werknemer telt voor :

  • een eenheid wanneer hij heel het jaar 2015 voltijds of minstens driekwart van een voltijdse tewerkstelling werd tewerkgesteld;
  • een halve eenheid wanneer hij heel het jaar 2015 gewerkt heeft in een tewerkstelling die geen driekwart van een voltijdse tewerkstelling bedraagt.

Aangezien de sociale verkiezingen een grondige voorbereiding en een nauwgezette opvolging vergen, heeft Wij Helpen voor u een marktstudie gedaan. Hierbij kwam de XY- tool van Agoria naar voren als de meest gebruiksvriendelijke en betrouwbare module.  Het softwareprogramma wordt bovendien aanbevolen door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en is erkend door de vakbonden. De personeelsgegevens van Prisma kunnen op een eenvoudige manier geüpload worden in de XY-tool

De werkgevers die aangesloten zijn bij Wij Helpen, kunnen de XY-tool aankopen tegen een gunsttarief en kunnen kiezen tussen de volgende twee vormen van samenwerking:


1.       XY-Tool met volledige dienstverlening = pakket XY : dit bestaat uit de XY-tool,  juridische ondersteuning, IT ondersteuning, een procedureboek en deelname aan 3 seminaries

2.       XY-Tool software met (enkel) technische helpdesk

 

Indien u de XY- tool wenst aan te kopen, dan kan dat via het bestelformulier dat u op volgende link www.wijhelpen.be/userfiles/documenten/bestelformulier XY tool sociale verkiezingen 2016.docx terugvindt.

De infosessie met betrekking tot de pre-electorale fase van de sociale verkiezingen 2016, gaat door in de maand oktober 2015

Meer informatie over de data en locaties, alsook de link om zich in te schrijven, vindt u onder:

http://www.xytool.be/WWW.wsc/rep/Prg/ApplContent?sessionlid=1&vapplication=xytool

De deelname aan deze seminaries is voorbehouden aan de ondernemingen die de XY tool 2016 met volledige dienstverlening hebben aangekocht.