Serviam +
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015
pdf


OVERGANG NAAR HET WINTERUUR
OOK DIT JAAR RESPONSABILISERINGSBIJDRAGE BIJ OVERMATIG GEBRUIK VAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID
OOK COLLECTIEF VERLOF VOOR 2016 NU AL VASTLEGGEN
VERVANGING FEESTDAGEN NU AL VASTLEGGEN VOOR 2016
WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE SOCIALE ZAKEN
SOCIALE VERKIEZINGEN: ONTSLAGBESCHERMING EN UITZENDKRACHTEN
PRINCIPIËLE AFSCHAFFING VAN CASH LOONUITBETALING
disclaimer