Serviam +
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014
pdf


STUDENTENARBEID
VERHOGING VAN DE DOELGROEPVERMINDERING EERSTE AANWERVINGEN
LONEN EN INDEXATIES DECEMBER 2014 - VOORLOPIGE LIJST
WIJZIGING IN GEPLANDE VERHOGING VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR NACHT- EN PLOEGENARBEID
AANMELDING ONDERZOEKSPROJECTEN VOOR VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING UITERLIJK TEGEN 31 DECEMBER 2014
LOONBONUS: BEDRAGEN VOOR 2015
OVERGANGSREGELINGEN REGEERAKKOORD
NIEUWE SCHALEN BEDRIJFSVOORHEFFING VANAF 1 JANUARI 2015
disclaimer