Serviam +
NIEUWSBRIEF JUNI 2014
pdf


LONEN EN INDEXATIES JUNI 2014 - VOORLOPIGE LIJST
HOGERE VRIJSTELLING VAN DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR NACHT- EN PLOEGENARBEID
GRONDIGE WIJZIGING VAN DE ANTIPESTWETGEVING VANAF 1 SEPTEMBER 2014
AANTAL WIJZIGINGEN AAN DE WELZIJNSWETGEVING
WET HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID GEPUBLICEERD
GEEN WERKBONUS MEER VOOR BETAALDE SPORTBEOEFENAARS
RSZ VERSOEPELT RICHTLIJNEN CO2-BIJDRAGE BEDRIJFSWAGENS
ZOMERREGELING SOCIAAL SECRETARIAAT
disclaimer