Serviam +
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2011
HTML_ToPDF Error: there was a problem running the ps2pdf command. Error code returned: 1. setDebug() for more information.

SOCIAAL ECONOMISCHE VERANDERINGEN IN DE REGERINGSNOTA
BEDRAGEN LOONGRENZEN 2012
AANPASSING ARBEIDSREGLEMENT MET DE NIEUWE OPZEGREGELS GELDIG VANAF 1 JANUARI 2012
VRIJSTELLING OF VERMINDERING VAN DE FORFAITAIRE SANCTIE BIJ NIET-BETALING VAN DE SOLIDARITEITSBIJDRAGE
NIEUWE BEREKENINGSFORMULE VOORDEEL BEDRIJFSWAGEN
HET NIEUWE STELSEL VAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN
CRISISPREMIE WORDT ONTSLAGUITKERING IN 2012
INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN DECEMBER 2011
Beste klant,

wij wensen u en uw familie een gelukkig en voorspoedig 2012.

 

disclaimer