Serviam +
CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS
pdf

Geachte klant,

Vooreerst wensen wij u en uw familie een gezond en voorspoedig 2010.

BELANGRIJK !

Vanwege onze juridische dienst krijgt u het artikel i.v.m. het betalen van een crisispremie voor ontslagen arbeiders. Deze regelgeving is pas verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31/12/2009.

Gezien het belang en de financiële gevolgen die het teweeg brengt bij het ontslag van arbeiders, vragen wij u om hieraan de nodige aandacht te willen besteden.

Dit artikel zal u ook kunnen terugvinden in onze nieuwsbrief van januari 2010.

Voor verdere informatie kunt u steeds contact opnemen met onze diensten.CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS
Met vriendelijke groeten,

Bruno Lahousse,
directeur.

disclaimer