Serviam +
NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2008
pdf

Beste klant,

Hierbij bezorgen wij u onze eerste nieuwsbrief, nieuwe stijl. Dit is het resultaat van de samenwerking onder Serviam +, de overkoepeling van 11 onafhankelijke sociale secretariaten. Naast deze nieuwsbrief is er ook een nieuwe site, www.serviamplus.be, waar alle artikels die zullen verschijnen gebundeld worden.
De statische nieuwsbrief van de voorbije maanden maakt plaats voor een modernere, nieuwere, interactieve nieuwsbrief. 
Doordat de artikels steeds up to date gehouden worden, krijgt u bij het aanklikken van "lees meer" steeds de meest recente informatie.VERMINDERING VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR LAGE EN MIDDENINKOMENS.
ONTSLAGBESCHERMING ZWANGERE WERKNEEMSTERS
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK WORDT NOG MEER GESTIMULEERD DOOR DE PROGRAMMAWET
BOUWWERKEN UITVOEREN OP ZATERDAG
INDEXATIES EN CONVENTIONELE VERHOGINGEN SEPTEMBER 2008
Indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kan u steeds contact opnemen met Bruno Lahousse, via het emailadres Bruno.Lahousse@wijhelpen.be.

disclaimer