Disclaimer

De verstrekte informatie wordt u op vrijwillige basis verleend. We proberen steeds de juridische actualiteit alsook uw vragen met de grootste aandacht en zorgvuldigheid te behandelen. Gelet op deze middelenverbintenis, wijzen we elke aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden informatie.

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Door het bericht te openen en derhalve te lezen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande.